บริษัท สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ทแอนด์สปา   รับสมัคร   Guest Relation Officer (GRO)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

โรงแรมและรีสอร์ท

เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- รับข้อมูลจากฝ่ายจองห้องพัก หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการรับจองห้องพัก
- ทำตามขั้นตอนการ Check in และ Check out
- นำลูกค้าไปยังห้องพัก และ แนะนำเครื่องอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมแก่ลูกค้า ช่วยทางโรงแรมขายบริการต่าง ๆ ที่โรงแรมจัดเสนอไว้บริการ
- ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ให้ทราบเพื่อเตรียมห้อง การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
- ติดต่อกับฝ่ายแม่บ้านให้ตรวจดูแลห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 23 - 35 ปี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการโรงแรม การท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีไหวพริบ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สวัสดิการ
Service Charge
หอพักพนักงาน
ประกันสังคม
ห้องอาหารสำหรับพนักงาน อาหาร3 มื้อ
เครื่องแบบพนักงาน
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
วันหยุดนักขัตฤกษ์
วันหยุดอื่นๆตามกฏหมาย
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงแรม สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ท&สปา
เลขที่ 8 ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน พังงา
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0643988568
Email pn.snt@santhiya.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.santhiya.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ทแอนด์สปา