ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK)    รับสมัคร   Property Manager Lamchabang   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด มหาชน (TICON) บริษัท TPARK มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมโล จิสติกส์ หรือ Logistics Parks และการพัฒนาคลังสินค้ามาตราฐานพร้อมสำหรับเช่า อีกทั้ง ยังมีบริการพัฒนาคลังสินค้าตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละลูกค้า ตลอดจนการรับซื้อคลังสินค้าจากผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนสภาพความเป็นเจ้าของไปเป็นผู้เช่าคลังสินค้าแทน หรือ การดำเนินการ Sale & Leasebacks เพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 5 ถึง 10 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. To manage and administer warehouse and common facilities maintenance of the site
2. To liaison between tenants and the company for resolving public complaint and theirs
3. To implement company policies
4. To provide, coordinate and evaluate service providers and suppliers
5. To oversee daily affairs of onsite subordinates and also evaluate their performances
6. To guide and advise subordinates for harmonized work condition
7. To responsible for petty cash account and process
8. To coordinate related organization, contractor and government office that associated with site operation
9. To develop work concerning facility management
10. To provide, review and revise monthly report
11. To set up emergency plan and manage facility inspection plan
12. To analyze budget plan for site activities
คุณสมบัติ
• Male / Female, age between 35-45 years old
• Bachelor's Degree or higher in Business Administration Management, Real Estate or related field
• At least 3 years experience in property or facility management
• Strong leadership, supervisory skill, good personality and good problem analytical skills
• Being proactive and able to work under pressure with flexible working time
• Ability to hand tools and minor testing equipment
• Effective communication with good command in written and spoken both Thai and English
• Strong project management capabilities and computer literacy
• Able to drive a car (certified driving license and own car) to attend/inspect sites and events as and when required
• Working at Sales Office: TPARK Lamchabang, Highway 7 Road, Chonburi
(Working day: Mon. - Sat. / 8.00am – 5.00pm.)
Contact us : 02-679-6565 ต่อ 214,215
สวัสดิการ
1. Provident Fund
2. Group Insurance
3. Health Insurance Budget (30,000 baht per year)
4. Performance Bonus
5. Leave Quota and Public Holiday
6. Company Activities (Company Trip, Sport Day, New Year Party, etc.)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
TPARK Lamchabang, Highway 7 Road, Chonburi
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ชลบุรี
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-679-6565
Email tanaporn.a@ticon.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ticon.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK)