บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่จัดซื้อ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธุรกิจสปา

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ติดต่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ
2. ติดต่อสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในสปา
3. วางแผนการสั่งซื้อร่วมกับแผนกต่างๆ
4. จัดทำใบเอกสารคำสั่งซื้อ
3. สำรวจและเปรียบเทียบราคาร้านค้า
4. ติดต่อผู้ขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. ประเมินผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ
6. สรุป/รายงานการสั่งซื้อสินค้า และการจัดจ้าง
7. ประสานงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office WORD/ EXCEL ได้เป็นอย่างดีและสามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
4.มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
5.มีความสามารถในการสำรวจเปรียบเทียบราคา และวิเคราะห์จากร้านค้าต่างๆได้
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีเทคนิคในการสื่อสารและประสานงานดี
7.สามารถรับทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางรัก )
ใกล้ BTS สุรศักดิ์
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022366797
Email hr@divana-dvn.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด