บริษัท ชัยพจน์ แอสเสท จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ดูแลสต็อคสินค้า เปิดบิล และใบกำกับภาษี
- จัดทำ หัก ณ ที่จ่าย
- จัดเตรียมและยื่นเอกสารประกันสังคม
- เตรียมเอกสารทางบัญชี เพื่อส่งสำนักงานบัญชี
- พิมเอกสารทั่วไป และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจรีบสินค้าเข้าสต็อค และเช็ค สินค้าออก
- อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
- ใช้ Microsoft Office, Excel ได้
- รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย, ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน, กระตือรือร้นและตรงต่อเวลา
- *หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
โบนัส, ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, ค่าล่วงเวลา โอที
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นครปฐม ( เมืองนครปฐม )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0817019977
Email info_crystalville@yahoo.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ชัยพจน์ แอสเสท จำกัด