โรงแรม Fun-D City View   รับสมัคร   แม่บ้าน   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการห้องพักประเภทโรงแรม

เพศ หญิง
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ทำความสะอาดห้องพัก
ทำความสะอาดพื้นที่ในโรงแรม
คุณสมบัติ
เพศ: หญิง
อายุ: 25 ปีขึ้นไป
การศึกษา: ไม่จำกัด
เงินเดือน: ตามที่ตกลง
คุณสมบัติ:
สามารถทำงานบ้านได้
ไม่เกี่ยงงาน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงแรมฝันดี ซิทตี้ วิว
ที่อยู่: 19/59 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ขอนแก่น ( เมืองขอนแก่น )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0925355519
Email fundkhonkaen@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โรงแรม Fun-D City View