บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จำกัด   รับสมัคร   ช่างเทคนิค ซ่อมสร้างและบำรุงรักษา   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

POEM Global Limited (POEM) อยู่ในธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการจัดการพื้นที่ เราพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ค้าปลีก (Retail) พื้นที่สำนักงาน (Office) ห้องเก็บของให้เช่า (Self Storage) และพื้นที่ประเภทอื่น ๆ
ธุรกิจของ POEM เติบโตอย่างยั่งยืนจากคุณค่าของแบรนด์ต่าง ๆที่บริษัทฯบริหารและให้บริการต่อลูกค้า ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงมองหาบุคคลที่ใส่ใจในการส่งมอบคุณค่าของแบรนด์เหล่านี้ให้กับลูกค้าของเราอยู่เสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตและการขยายตัวของเรา เรากำลังมองหาบุคคลดังกล่าวเพื่อสมัครเข้าร่วมทีมของเรา
ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมที่มีประสบการณ์ของบริษัทฯและบุคคลที่มีความสามารถสูงอื่น ๆ จะได้รับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ได้รับโอกาสในการทำประโยชน์อันมีค่า และจะได้แพ็คเกจค่าตอบแทนที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติและประสบการณ์

เงินเดือน 15,000 ถึง 18,000 บาท
เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปวส
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ลักษณะงานและความรับผิดชอบ:
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การติดตั้ง การซ่อมสร้าง การปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร ทรัพย์สิน โครงการ เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ ของเรา ให้ใช้งานได้ปลอดภัยและสะดวกสบาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแบรนด์ต่าง ๆที่บริษัทฯบริหารและให้บริการต่อลูกค้า ทั้งในเชิงป้องกัน (Preventive) และแก้ไขซ่อมบำรุง (Corrective) อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
อาคาร ทรัพย์สิน โครงการ เครื่องจักรและระบบต่าง ๆรวมถึง
•อาคารและสุขาภิบาล เช่น งานฝ้า-เพดาน งานผนังภายใน-ภายนอก งานหลังคา งานประตู-หน้าต่าง งานอุปกรณ์สุขภัณฑ์
•ครุภัณฑ์สำนักงาน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ กระดาน ไวท์บอร์ด และอุปกรณ์สำนักงานทั่วไปทั้งหมด
•ระบบก๊าซ ไฟฟ้ากำลัง และแหล่งพลังงานหมุนเวียน
•ระบบเครื่องปรับอากาศ
•ระบบสุขาภิบาล น้ำประปา น้ำเสีย ท่อระบายน้ำและท่อประปา
•ระบบแสงธรรมชาติและไฟฟ้าแสงสว่าง
•ระบบบันไดเลื่อนและลิฟท์
•ระบบระบายอากาศและเครื่องทำความเย็น
•ระบบสายสื่อสารโทรศัพท์และเครือข่ายไอที
•ระบบรักษาความปลอดภัยและสัญญาณเตือนภัย และ
•ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

โดยสรุปความรับผิดชอบอาคาร ทรัพย์สิน โครงการ เครื่องจักรและระบบต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 5 วัตถุประสงค์หลัก:
•การก่อสร้าง
•การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการแก้ไขซ่อมบำรุง
•การดำเนินงานประจำวัน
•การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพย์สิน และ
•การประสานงานและสื่อสารกับทีมงานทุกระดับในบริษัทฯได้ดี เพื่อให้งานทื่รับผิดชอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
คุณสมบัติ
•มีประสบการณ์การทำงาน1-2ปี หรือเพิ่งจบการศึกษาโดยมีผลการเรียนดีระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างเทคนิคโยธา หรือไฟฟ้า หรือเครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
•มีความกระตือรือร้น และมีแรงจูงใจในตนเอง
•มีทักษะด้านเทคนิค การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ
•มีความเชี่ยวชาญใน Microsoft Office
•มีความสามารถในการใช้ AutoCAD, Photoshop, Illustrator, In-Design และ Microsoft Project
สวัสดิการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท
- โบนัสตามผลประกอบการ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
iPlace Park สาขาแหลมฉบัง
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ชลบุรี ( เทศบาลตำบลแหลมฉบัง* )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 023180809
Email careers@poem.global


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จำกัด