บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด    รับสมัคร   เจ้าหน้าที่สโตร์/สต็อกสินค้า   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด (TRF FEED MILL CO.,LTD)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์สัตว์น้ำ

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. รับและเบิกจ่ายอุปกรณ์
2. เช็คสต๊อกและจัดเก็บสินค้า
3. จ่ายสินค้าตามใบเบิก
4. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลความเรียบร้อยของสโตร์
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 25 - 35
ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
2. ห้องพักชั่วคราว
3. รถรับ-ส่ง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ ราคาถูก
8. วันลาต่างๆ / เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
9. สำนักงานหยุด 2 เสาร์ต่อเดือน
10. กองทุนรักษาพยาบาล
11. สวัสดิการเยี่ยมไข้,คลอดบุตร
12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13. เบี้ยขยัน
14. ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด (TRF FEED MILL CO.,LTD)
99/88 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร 0-34-886-167
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร ( เมืองสมุทรสาคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 034886167
Email hrd@trffeedmill.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด