The Trio Group    รับสมัคร   ผู้จัดการฝึกหัด   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ร้านไอศกรีม Swensen’s

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
บริหารร้านให้เป็นไปตามมาตรฐาน NSF / Audit
บริการและควบคุมมาตรฐานการบริการ และคุณภาพอาหาร
ตรวจเช็คความพร้อมของวัตถุดิบ และสินค้า
บริหารทีมพนักงานให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการทำงาน
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.ชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.บุคลิกภาพดี และมนุษยสัมพันธ์ดี
4.มีใจรักงานบริการ
5 มีทัศนคติที่ดี มีความเป็นผู้นำ
6.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
7.มีความทุ่มเทและกระตือรือร้นในการทำงาน
8.มีประสบการณ์ด้านงานบริการ/ร้านอาหาร มาก่อน
9. สามารถทำงานเป็นกะ และเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ร้าน Swensen’s สาขา ปั๊มปตท.เมืองทองธานี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี ( ปากเกร็ด )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0945456224
Email the.triogroup@yahoo.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ The Trio Group