บริษัท เอสที ออโต ทูลส์ แอนด์ ดายส์ จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ธุรการ   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท เอสที ออโต ทูลส์ แอนด์ ดายส์ จำกัด
145 หมู่ 8 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์จับยึด และแปรรูปชิ้นงานโลหะทุกชนิด

เงินเดือน 11,000 ถึง 12,000 บาท
เพศ หญิง
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานเอกสารทั่วไป
คุณสมบัติ
การศึกษาระดับ ปวช / ปวส / หรือเทียบเท่า
อายุไม่เกิน 35 ปี
ใช้โปรแกรมสำนักงานเบื้องต้นได้ดี
สวัสดิการ
มีเบี้ยขยัน / โบนัสประจำปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท เอสที ออโต ทูลส์ แอนด์ ดายส์ จำกัด
145 หมู่ 8 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน พระนครศรีอยุธยา ( วังน้อย )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ +66915284499
Email sompopstd@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เอสที ออโต ทูลส์ แอนด์ ดายส์ จำกัด