ร้านไก่ทอง ออริจินัล   รับสมัคร   แอดมินเช็คสต๊อกสินค้า   10 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ทำเกี่ยวกับร้านอาหาร

เงินเดือน 10,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. คีย์สต๊อกสินค้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
2. ตรวจนับสินค้า - เข้า – ออก ให้ถูกต้องตามรายการ และทำรายงานสินค้าใกล้หมดประจำสัปดาห์
3. บันทึกข้อมูลรับเข้าสินค้า/เบิก/จ่าย/โอนสินค้าระหว่างสาขา ในระบบโปรแกรมสำเร็จรูป
4. จัดทำเอกสารและรวบรวมเอกสารต่างๆ เช่น ใบรับของ, ใบเบิกของ
5. ดูแลการรับ และการจัดเก็บสินค้าภายในคลังให้มีประสิทธิภาพ
6. ตรวจสอบสินค้าให้จำนวนตรงกับเอกสาร ก่อนปล่อยรถส่งของ
7. ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า
8. ประสานงานกับทีมอื่นๆ ภายในบริษัท เกี่ยวกับสต๊อกสินค้า และการจัดซื้อสินค้าให้พร้อมจำหน่าย
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศ : ทุกเพศ
2. อายุ : 22 – 30 ปี
3. ระดับการศึกษา : ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี
4. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS office (Microsoft Word, Microsoft Excel)
6. มีความละเอียดรอบคอบสูง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
สวัสดิการ
ประกันสังคม
โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
นนทบุรี ( แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 )
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี ( ปากเกร็ด )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0946591647
Email kaithong.hr@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน lin.ee/uDeAtXI


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ร้านไก่ทอง ออริจินัล