บ้านรักษ์ชลบุรี   รับสมัคร   โฟร์แมน   10 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บ้านรักษ์เป็นสำนักงานออกแบบบ้านรักษ์สถาปัตย์ ในปี 2554 เริ่มก่อตั้งพร้อมกับจดทะเบียนเป็น หจก.บ้านรักษ์ลำปางมีบุคลากร 8 คน ณ ปัจจุบัน มีพนักงานประมาณ 92 คน
ในปี 2555 เริ่มขยายไปใน จังหวัดแพร่
ในปี 2556 ขยายไปใน จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดราชบุรี
ในปี 2557 ขยายไปใน จังหวัดเชียงใหม่
ในปี 2558 ไปใน จังหวัดชลบุรี
ในปี 2559 เริ่มขยายไปใน จังหวัดกำแพงเพชร และ จังหวัดมหาสารคาม
ในปี 2561 ขยายไปใน จังหวัดนครนายก
ในปี 2563 เริ่มขยายไปใน จังหวัดขอนแก่น เริ่มเปิดหน่วยงานใหม่ คือ บ้านรักษ์เฟอร์นิเจอร์(ตกแต่งภายใน)
ในปี 2564 เปีดสาขาใหม่ใน จังหวัดนครราชสีมาโดยแต่ละสาขาจะมีพื้นที่เขตรับผิดชอบไปในแต่ละ
จังหวัดที่ใกล้เคียงกับสาขานั้นๆ จึงทำให้สะดวกในการติดต่อ การควบคุมดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแพลน
รวมถึงการบริการให้แก่ลูกค้าที่ร่วมงานกับบ้านรักษ์

เงินเดือน 13,000 ถึง 18,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
- วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน
- ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติงาโดยนของผู้รับเหมา
- ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
- ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 -35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
***ยินดีรับเด็กจบใหม่
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ด้านงานสำรวจ Servey
- ขับรถยนต์ได้ (มีใบอนุณาตขับขี่)
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
- ขอคนที่มีใจรักในงาน มีความขยัน มีความคิดพัฒนา
- มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ
สวัสดิการ
- เสื้อสาขา
- ประกันสังคม
- โบนัส
- วันลา-วันหยุด ประจำปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ห้างหุ้นส่วน บ้านรักษ์ชลบุรี จำกัด
3/6 หมู่ที่ 2 ซอย 12 หนองรี-ท้องกุ้ง 4 ตำบล หนองรี
อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ชลบุรี ( เมืองชลบุรี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 065-423-5361
Email banrakchonburi@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.facebook.com/banrakkorat


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บ้านรักษ์ชลบุรี