บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   รับสมัคร   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ก่อตั้ง เมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2007 เปิดมาแล้วเป็นเวลา 14 ปี
รับปรึกษา และ จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA & IEE

เงินเดือน 15,000 ถึง 18,000 บาท
เพศ หญิง
ประสบการณ์ 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - จัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้ดี Photoshop
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี- ทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ บางช่วงเวลา- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ได้รับการพิจารณาพิเศษ)
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ เพศ : อายุ(ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
อื่นๆ : ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่ไม่มี ประสบณ์ แต่มีความขยันและตั้งใจ ทางเรายินดีสอน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ค่าเบี้ยขยัน
- ค่าโบนัสโปรเจค
- วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
- มีค่าที่พักและเบี่้ยเลี้ยงให้กรณี ทำงานต่างจังหวัด
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
จังหวัดภูเก็ต
เลขที่ 19/126 หมู่3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัษฎานุสรณ์
ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ภูเก็ต ( เมืองภูเก็ต )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0814770448
Email spactum@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด