บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)   รับสมัคร   Asst. Manager IT   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

M.C.S. Steel Public Company Limited. is the leading steel fabricating Company in Thailand. Established in 1992, M.C.S. has more than 30 years of successful experiences in fabrication of high-rise steel structure building, power plant, bridge & general steel works.

With the most advanced manufacturing equipments, high standards & punctuality, we are now able to provide & export steel structure works for various projects worldwide, mainly in Japan with 50,000 tons per annual.

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 2 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. งานตรวจสอบระบบประจำวัน
- ตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- ตรวจเช็ค Internet และ Log คอมพิวเตอร์
2. งานดูแลระบบคอมพิวเตอร์
- ดูแลระบบ Domain, E-Mail, Antivirus, Database, Print Server และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมด
- ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายรวมไปถึงการ Update Path File Windows และ Antivirus ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. งานซ่อมบำรุงและให้คำปรึกษา
ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์แต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย
- Computer Mobile Barcode
4. Preventive Maintenance
- Computer Server
- Desktop Computer and Notebook
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว
2.วุฒิการศึกษา.-ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
4.มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทนและความอดทนและมีความรับผิดชอบสูง
5.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
สวัสดิการ
1. เงินรางวัลโบนัสประจำปี
2. ค่ารักษาพยาบาล 5,000-30,000 บาทต่อปี
3. สวัสดิการหอพักพนักงานเข้าอยู่ได้ทันที
4. เงินช่วยเหลือกรณีพ่อแม่ / ภรรยา / บุตร เสียชีวิต
5. เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนสวัสดิการพนักงาน
7. ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต
8. ประกันสังคม
9. ตรวจสุขภาพประจำปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณขนิษฐา
เบอร์โทร 063-515-2686
ไลน์: applymcs
แผนที่ MCS Steel Public Company Limited
https://goo.gl/maps/ZMxmAgzekPBz8
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน พระนครศรีอยุธยา
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0635152686
Email hr.operator@mcssteel.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล