บริษัท วัน เฟอร์นิช จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (เลขาโฟร์แมน)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผลิตเฟอร์นิเจอร์

เงินเดือน 12,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาเอก
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ประสานงาน และจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในฝ่ายเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. สนับสนุนการทำงานของผู้จัดการบริหารโครงการและทีมงานทั้งภายในและภายนอก
3. นัดหมายเพื่อการประชุม การ และให้ข้อมูลกับผู้จัดการบริหารโครงการ
4. ติดตาม ประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 20 - 38 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ทุกสาขา (สามารถอ่านแบบได้เบื้องต้น)
3. ใช้คอมพิวเตอร์เก่ง Microsoft office
4. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประสานงาน หรืองานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
5. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. พร้อมเรียนรู้และเปิดสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
7. หากมีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่เป็นของตนเอง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
สวัสดิการบริษัทฯ
1. ตามกฎหมายกำหนด
2. เบี้ยขยันสูงสุด 1,200 บาท
3. เบี้ยเลี้ยง เริ่มที่ 200 – 400 บาท
4. โบนัส (ตามผลการกอบการของบริษัท)
5. สวัสดิการเยี่ยมพนักงานป่วย
6. สวัสดิการสำหรับ (บุตรเกิดใหม่)
7. สวัสดิการช่วยเหลือค่าบำเพ็ญกุศลศพ
8. ชุดยูนิฟอร์ม
9. ฝึกอบรมประจำปี
10. งานเลี้ยงปีใหม่
11. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. สัมมนาประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัทฯ)
13. ค่าโทรศัพท์
14. ค่าน้ำมันรถ
15. ค่าเดินทาง
16. สวัสดิการเครื่องดื่ม (สำหรับ Office ฟรี)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท วัน เฟอร์นิช จำกัด
เลขที่ 3/1 หมู่ที่ 7 ต. นาดี
อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร ( เมืองสมุทรสาคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0652349565
Email hr.onefurnish@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท วัน เฟอร์นิช จำกัด