สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข ( เครือสถาบันวิจัยระบ   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ( รับสมัคร ด่วน!!)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข ( เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข )
ที่อยู่ 979/101 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทมฯ 10400เพศ หญิง
ประสบการณ์ 3 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- สามารถเขียน Web Application ได้
- สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ดี
- ดูแล SERVER และซ่อมประกอบ ลงโปรแกรม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
- วิเคราะห์และออกแบบระบบ, เขียนโปรแกรม, ทดสอบโปรแกรม และจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม
คุณสมบัติ
- เพศ หญิง
- มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี
- สามารถเขียนโปรแกรม PHP , SQL, JAVA, CSS ได้ ( ถ้าสามารถเขียน Microsoft Visual Foxpro ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- แก้ปัญหาเชิงเทคนิค เช่น ซ่อมประกอบ ลงโปรแกรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน และดูแล Server เบื้องต้นได้

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
979/101 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทมฯ 10400
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตพญาไท )
ใกล้ BTS สนามเป้า
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-2980365-66
Email pawarisa@mra.or.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สำนักวิจัยเพื่อพัฒนาการตรวจสอบการบริการสาธารณสุข ( เครือสถาบันวิจัยระบ


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล