กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
คุณสมบัติ :
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ Microsoft Office
3. สามารถทำงานเป็นทีม มองโลกในแง่ดี ขยัน และมุ่งมั่นในการทำงาน
4. สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายภายใต้แรงกดดันและเวลาที่กำหนดได้
5. หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ/พิมพ์ดีด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี ( เมืองนนทบุรี )
ใกล้ MRT สะพานพระนั่งเกล้า
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0-2507-8170, 02-507-
Email 1169@ditp.go.th
เว็บไซต์หน่วยงาน ditp.go.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ