สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

งานบริการการศึกษา

เงินเดือน 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
รายละเอียดในเว็บไซต์ https://www.facebook.com/RtRamkhamhaeng
รับสมัครระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565
คุณสมบัติ
รายละเอียดในเว็บไซด์. https://www.facebook.com/RtRamkhamhaeng
สวัสดิการ
รายละเอียดในเว็บไซต์ https://www.facebook.com/RtRamkhamhaeng
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางกะปิ )
ใกล้ AirportLink รามคำแหง
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 023108000 ต่อ 2815
Email rtsciru@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.facebook.com/RtRamkhamhaeng


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง