บริษัท จงจิตต์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด   รับสมัคร   Room maid , Room Boy   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธุรกิจประเภทโรงแรม

เพศ หญิง และชาย
สวัสดิการ
-วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน
-อาหารพนักงาน
-ยูนิฟอร์ม
-ประกันสังคม
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สุราษฎร์ธานี ( เกาะพะงัน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0623712829
Email hr-mbr@hotmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท จงจิตต์ ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด