บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผลิตและจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้สอดคล้องกับกฏหมาย
คุณสมบัติ
1.วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
2.วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. สาขาอาหารและโภชนาการ
3.เพศ ชาย/หญิง
3.อายุ 18-35ปี
4.มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น
สวัสดิการ
1.ชุดฟอร์มบริษัท
2.อาหารกลางวัน
3.โบนัส
4.เงินรางวัลพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บจก.แฮปปี้ กิฟ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 029090222
Email tidarat.happygift@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำกัด