บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่การตลาด   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผลิตและจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม

เพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ในสินค้าให้แก่ลูกค้า
-ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมาย และเก็บฐานข้อมูลลูกค้า
-วางแผนและบริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
-เสนอแนะกรือแสดงความเห็น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าในด้านต่างๆ
คุณสมบัติ
-วุฒการศึกษา ปริญญาตรีการตลาด
-เพศหญิง
-อายุ 23-35 ปี
-มีประสบการณ์เรื่องการขายออนไลน์
-ขยัน ตั้งใจ อดทน และมีความกระตือรือร้น
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สวัสดิการ
-วันหยุดประจำปี
-เครื่องแบบพนักงาน
-อาหารกลางวัน
-เงินรางวัลพิเศษ
-โบนัส
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บจก.แฮปปี้ กิฟ
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 029090222
Email tidarat.happygift@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท แฮปปี้ กิฟ จำกัด