บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด    รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ควบคุมหม้อไอน้ำ (Boiler)   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด (TRF FEED MILL CO.,LTD)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์สัตว์น้ำ

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.ดูแล รับผิดชอบ งานซ่อมบำรุงระบบหม้อไอน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2.แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาระบบหม้อไอน้ำ ให้พร้อมใช้งาน
3.ตรวจเช็คและดำเนินงานการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ
4.ดำเนินการจัดการพลังงานของระบบหม้อไอน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุระหว่าง 21 - 40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมหม้อไอน้ำอย่างน้อย 2 ปี พร้อมมีใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ
4. สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และสามารถเข้ากะและทำงานล่วงเวลาได้
สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
2. ห้องพักชั่วคราว
3. รถรับ-ส่ง
4. ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
5. เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
6. ตรวจสุขภาพประจำปี
7. ร้านขายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพ ราคาถูก
8. วันลาต่างๆ / เบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
9. สำนักงานหยุด 2 เสาร์ต่อเดือน
10. กองทุนรักษาพยาบาล
11. สวัสดิการเยี่ยมไข้,คลอดบุตร
12. ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
13. เบี้ยขยัน
14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
15. ท่องเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด (TRF FEED MILL CO.,LTD)
99/88 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร 0-34-886-167
E-mail : hrd@trffeedmill.com Line : HRDTRF
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร ( เมืองสมุทรสาคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 034886167
Email somboon.k@trffeedmill.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ทีอาร์เอฟ ฟีดมิลล์ จำกัด