บริษัท ธิงค์กิ้งรูม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด   รับสมัคร   วิทยากรอาสา   ( ฟรีแลนซ์ )

ยืนใบสมัคร

สำรวจ และวิจัยการตลาด จัดการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ครู และนักเรียน เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยี และสื่อสังคมออนไลน์ ในชีวิตประจำวัน ที่เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย
คุณสมบัติ
ปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี​ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อย่างเช่น
--เทคโนโลยี่สารสนเทศ
--วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
-​-บริหารคอมพิวเตอร์
-​--เทคโนโลยีทางการศึกษา
-​-วิศวะคอมพิวเตอร์
--คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ไม่จำกัด เพศ และอายุ
ไม่ต้องมีประสบการณ์ ทางบริษัทฯ จะจัดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฎิบัติงาน
โปรดส่ง ประวัติการทำงาน วุติการศึกษา มาที่ chaiya.tee2013@gmail.com
หรือติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมที่ 064 196 1961 (ชัยยา)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ระยะที่ 1 พื้นที่ภาคกลาง บางจังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และอื่นๆ ระหว่างเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2565
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0641961961
Email chaiya.tee2013@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ธิงค์กิ้งรูม แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล