สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง   รับสมัคร   ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
คุณสมบัติ
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (ตั้งแต่ 14 กันยายน - 17 ตุลาคม 2565)
https://mwi.anamai.moph.go.th/th/moph-job/download/?did=211060&id=96853&reload=
ขอบคุณครับ
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-6550-2, 02-52
Email media41@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน mwi.anamai.moph.go.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง