สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง   รับสมัคร   ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นายช่างไฟฟ้า พนักงานธุรการ พนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานแปล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
คุณสมบัติ
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2565 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ นายช่างไฟฟ้า พนักงานธุรการ พนักงานบริการ ผู้ช่วยทันตแพทย์ พนักงานแปล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย (ตั้งแต่ 14 กันยายน - 17 ตุลาคม 2565)

https://mwi.anamai.moph.go.th/th/moph-job/download/?did=211061&id=96854&reload=
ขอบคุณครับ
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-6550-2, 02-52
Email media41@hotmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง