บริษัท ซี.พี.เอส ลอว์เยอร์ จำกัด   รับสมัคร   ทนายความประจำสำนักงาน   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ซี.พี.เอส ลอว์เยอร์ จำกัด ที่ให้บริการทางกฎหมายในทุก ๆ เรื่อง ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ให้คำแนะนำแก่ลูกความในปัญหาด้านกฎหมาย ดูแลเรื่องเอกสารสัญญาต่าง ๆ จัดทำหนังสือทวงถาม (Notice) ดำเนินการฟ้องร้อง ว่าความคดีอาญา คดีแพ่ง อรรถคดีทั้งปวง ตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงชั้นศาลฏีกา บริษัท ซี พี เอส ลอว์เยอร์ ให้บริการผู้ที่มาใช้บริการตั้งแต่ขั้นตอนก่อนการฟ้องร้องจนถึงขั้นตอนที่ศาลตัดสินพิพากษาคดีจนเสร็จเรียบร้อย

เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
• ดำเนินการฟ้องคดีตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
• ดำเนินกระบวนการในฐานะทนายความจนจบชั้นศาล
• สืบพยาน อุทธรณ์ ฎีกา และดำเนินคดีในชั้นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ประสานงานกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินคดีและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ตรวจร่างสัญญา และ ให้ความเห็นทางกฎหมาย
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้/ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
คุณสมบัติ
• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
• มีใบอนุญาตว่าความ
•ขยัน อดทน พากเพียร เต็มที่กับงาน ใฝ่รู้ รวดเร็ว
•ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
•แก้ไขเฉพาะหน้าได้ดี มีไหวพริบปฏิภาณ
•ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี คล่อง
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
สถาที่ทำงาน 158/11-12 โครงการเดอะ คีท พลาซ่า หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร ( เมืองสมุทรสาคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0991285414
Email c.p.s.lawyer2021@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.เอส ลอว์เยอร์ จำกัด