Phuketjet Express.,Co.Ltd   รับสมัคร   Finance Officer   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

J&T express จดทะเบียนตั้งบริษัทในฮ่องกง โดยการก่อตั้งของ Mr.Jet Lee และ Mr.Tony Chen เมื่อปี 2558 และเริ่มทำธุรกิจขนส่งในอินโดนีเซียจนกว่าขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทขนส่งในอินโดนีเซีย ก่อนที่จะขยายไปให้บริการในเวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา และประเทศไทย โดยปัจจุบันมีสาขา 4,000 แห่ง ศูนย์กระจายสินค้ากว่า 200 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 50,000 คน ทั่วทั้งอาเซียน

ประเทศไทย เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำคัญ เนื่องจากมีการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่สูง และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ซึ่งหลังจากเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10 ล้านบาท ล่าสุดได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท และลงทุนในธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนในไทยแล้วเบื้องต้น 2,500 ล้านบาท วางเป้าหมายคืนทุนภายใน 5 ปีจากนี้ ซึ่งปัจจุบันได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุม 928 อำเภอทั่วไทย

ภายในปีนี้จะมี 1,000 สาขาทั่วไทย ศูนย์กระจายสินค้า 15 แห่งทั่วภูมิภาค มีพนักงานมากกว่า 10,000 คน รถขนส่งมากกว่า 1,000 คัน พร้อมทั้งวางเป้าหมายเป็นผู้นำธุรกิจขนส่งพัสดุด่วนในธุรกิจอีคอมเมิร์ซเมืองไทยในระยะอันใกล้ด้วยจำนวนสาขาที่มากกว่าคู่แข่งรายอื่น

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
Job Description
1. จัดเก็บและจัดทำแฟ้มข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน สัญญาเฟรนไชส์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลอ้างอิง
2. บริหารจัดการการตั้งเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันรถ
3. ติดตาม และทวงถามการเก็บเงินสดจากทุกฝ่าย พร้อมทำรายงานส่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
4. มุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด
5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Key Competencies
1. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ โดยเฉพาะ Excel
2. มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรองและการประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
3. มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
4.มีความสามารถในการวิเคราะห์คำนวณ และตรวจสอบงานอย่างละเอียดรอบคอบ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงานในด้านเจ้าหนี้อย่างน้อย 1-3 ปี
4. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานให้ทันตามเวลาได้
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.วันหยุดประจำสัปดาห์
3.วันหยุดนักขัตฤกษ์
4.วันหยุดประจำปี
5.ยูนิฟอร์มของบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
J&T EXPRESS สำนักงานใหญ่ เขตอันดามัน
108/107-108 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ภูเก็ต ( เมืองภูเก็ต )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-114-3618 ต่อ 105
Email phuketjet.hr027@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Phuketjet Express.,Co.Ltd