เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน    รับสมัคร   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ทำงานร่วมกับหน่วยงานกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เงินเดือน 18,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ประสานงานกับเครือข่ายเชิงประเด็น
- ทำหน้าที่เลขานุการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการดำเนินงานของเครือข่ายฯ
- จัดทำรายงานประจำปี
- จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของแม่ข่าย
- ดูแลระบบงาน IT ฐานข้อมูล และงานประชาสัมพันธ์เวบไซด์/Facebook
- งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
-หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
-มีบุคลิกภาพดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความขยันอดทน มีใจรักงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ หากมี
ประสบการณ์ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 3 ห้อง 306 ถนนพญาไทย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตปทุมวัน )
ใกล้ BTS สนามกีฬาแห่งชาติ MRT สีลม AirportLink พญาไท
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0813984885
Email hednet.bps@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.hednetucd.chula.ac.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน