สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง   รับสมัคร   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (ตั้งแต่ 14 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2565)   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเงินเดือน 19,500 บาท
เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (ตั้งแต่ 14 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2565)

https://mwi.anamai.moph.go.th/th/moph-job/download/?did=211504&id=97822&reload=
คุณสมบัติ
ประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด (ตั้งแต่ 14 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2565)

https://mwi.anamai.moph.go.th/th/moph-job/download/?did=211504&id=97822&reload=
สวัสดิการ
https://mwi.anamai.moph.go.th/th/moph-job/download/?did=211504&id=97822&reload=
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางเขน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-521-6550-2, 02-52
Email media41@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน mwi.anamai.moph.go.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง