ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะลิวัลย์ ยางยนต์   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะลิวัลย์ ยางยนต์
187 ม.4 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-ดูแล ติดตามเอกสาร
-ติดต่อหน่วยงานต่างๆ
-ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้า
คุณสมบัติ
-เพศหญิง
-อายุ 25-30 ปี
-วุฒิ : ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
-มีใจรักงานบริการ
-มีความตั้งใจ
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-อื่นๆตามตกลง
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
187 ม.4 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ขอนแก่น ( หนองเรือ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0984294532
Email maliwan.yangyon@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มะลิวัลย์ ยางยนต์