บจ.พาวา อิเล็คทริค   รับสมัคร   ช่างไฟฟ้าหรือช่างเทคนิค   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านไฟฟ้ากำลัง,งาน Wiring ตู้ Control, งาน Modify Wiring ตู้ Control ต่างๆ, งานทดสอบตู้ Control, งานทดสอบกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ-สูง, งานทดสอบตามสถานีไฟฟ้าทั่วประเทศ

เพศ ชาย
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านไฟฟ้ากำลัง,งาน Wiring ตู้ Control, งาน Modify Wiring ตู้ Control ต่างๆ, งานทดสอบตู้ Control, งานทดสอบกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ-สูง, งานทดสอบตามสถานีไฟฟ้าทั่วประเทศ
คุณสมบัติ
1.เพศชาย
2.อายุไม่เกิน 30 ปี
3.ระดับการศึกษา ปวช ปวส สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
4.สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้(มีที่พักให้ กรณีต้องเดินทางไปไซด์งานตามต่างจังหวัด) ทำงานที่สูงได้ มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน ไม่ลักเล็กขโมยน้อย ชอบการเรียนรู้ ชอบความท้าทาย และมีความรับผิดชอบในงาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ยูนิฟอร์ม โบนัส(ตามผลประกอบการของบริษัท) ค่าตอบแทนอื่นๆ(นอกเหนือจากเงินเดือน) ท่องเที่ยงประจำปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ตามสถานีไฟฟ้าทั่วประเทศ
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0851406143
Email ploy_jit@hotmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บจ.พาวา อิเล็คทริค