บริษัทภูรินท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   รับสมัคร   พนักงานธุรการ /admin   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

รับเหมาก่อสร้าง งานซ่อมแซม งานออกแบบระบบ เครื่องกล ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในอาคารสูง ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้ากำลังและระบบแสงสว่างในอาคาร ทำห้องปลอดเชื้อ ทำห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล ฯลฯ

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. จัดทำรายงานการประชุม
2. ตรวจสอบการมาทำงานของพนักงานรวมถึงการจัดทำเอกสารหน้างานเช่น ตารางการทำงานพนักงาน ค่าล่วงเวลาพนักงาน ค่าแรง จัดทำรายการเบิกจ่ายเงินเดือนพนักงาน
3. จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย ประสานงานผู้รับเหมาและฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
4. ติดตามงานเพื่อเบิกจ่ายให้ตรงกับงานก่อสร้าง
5. ติดตามเอกสารจากลูกค้า ผู้รับเหมา และ Supplier
6. ควบคุมดูแลความเรียบร้อยภายในออฟฟิศ
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย หรือหญิง
2. อายุ 28 - 40 ปี
3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, บัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ด้านธุรการโครงการหรือธุรการงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ระดับดี กรณีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน
7. มีใจรักงานบริการ ประสานงานโครงการ

สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสตามผลประกอบการ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
- เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ลาดพร้าว 71
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตลาดพร้าว )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0858905109
Email chenchud@hotmail.com , k_wara@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.bhurin-engineering.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัทภูรินท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด