Bighousekeeper บริษัท ไบดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียล เอสเตท แอสเซท แมเนจ   รับสมัคร   แคชเชียร์   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

อสังหาริมทรัพย์

เงินเดือน 18,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ปี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. รับวางบิล และจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
2. เก็บรักษาเงินสดย่อยสำหรับจ่ายตามเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
3. จ่ายเช็คและเงินสดแก่บุคคลภายนอกตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ
4. เขียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามเอกสารประกอบ
5. อาจทำหน้าที่เขียนหรือพิมพ์เช็คจ่ายของบริษัท ตามเอกสารการจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
6. ลงบันทึกบัญชีการรับ - จ่ายเงินที่ผ่านมือประจำวันให้ถูกต้องตามระบบบัญชี
7. นำฝาก / ถอน เงินสดจากธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2. มีความซื่อสัตย์ และละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
4. ได้ภาษาจีนหรืออังกฤษ(พิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
ค่าห้อง , ฟรีอาหารกลางวัน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
芭提雅 พัทยา
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ชลบุรี ( บางละมุง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0967967926
Email kawisara@mybighousekeeper.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.mybighousekeeper.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Bighousekeeper บริษัท ไบดิ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียล เอสเตท แอสเซท แมเนจ