บริษัท ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์(ประเทศไทย) จำกัด   รับสมัคร   หัวหน้าแผนกขนส่ง   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ และบริการให้คำปรึกษาด้านการขนส่งแบบครบวงจร

เงินเดือน 30,000 ถึง 50,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 5 ถึง 10 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
รับผิดชอบงานในการวางแผน ควบคุมกระบวนการของฝ่ายขนส่งให้เป็นไปตามที่กำหนด รวมถึงบริหารและจัดการการขนส่ง การจัดรถ และกระบวนการเอกสาร ที่สามารถตรวจสอบ และข้อมูลมีความถูกต้อง
ความรับผิดชอบหลัก :
1.ประสานงานระหว่างภายในบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้า, รถร่วม, ศูนย์ให้บริการซ่อมรถ เป็นต้น)
2.วางแผนการจัดรถและเส้นทางการขนส่ง
3.ควบคุมและจัดการพนักงานขับรถและกระบวนการขนส่งให้เป็นไปตามแผน
4.จัดหาและจัดการรถร่วมให้สามารถวิ่งงานได้ตามมาตรฐานของบริษัท
5.บันทึกและตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง (รายละเอียดการวิ่งงาน, การซ่อมบำรุงรถขนส่ง, อัตราการเผาผลาญน้ำมันของรถแต่ละคัน, รายงานอุณหภูมิ เป็นต้น)
6.แก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางป้องกันในกระบวนการขนส่งสินค้ารวมถึงการจัดเตรียมรถขนส่งสินค้ากับแผนกการขาย และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ดูแลและจัดการรถขนส่งรวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
8.ขนส่งสินค้าในกรณีฉุกเฉิน
9.รวบรวมและรายงานปัญหารวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา
10.บริหารจัดการรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับแผนกขนส่ง
11.รับผิดชอบงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.มีประสบการณ์ในการทำงานด้านโลจิสติกส์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
2.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและเป็นหัวหน้าขนส่ง
3.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4.สามารถสื่อการกับพนักงานขับรถได้ดี สามารถให้ความรู้ คำแนะนำด้านการทำงาน รวมถึงการขับรถแก่พนักงานขนส่งได้
5.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรม MS Office ได้
6.มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองและประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
7.มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ ปริมณฑลเป็นอย่างดี
8.มีความขยัน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลาและเรียนรู้งานได้ดี
9.สามารถทำงานกับบริษัทได้ในระยะยาว
สวัสดิการ
งานเลี้ยงปีใหม่
เสื้อยูนิฟอร์ม
เลือกวันและเวลาทำงานที่เหมาะสม
สลับวันหยุด
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
1023 อาคารทีพีเอส ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพ 10250
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตสวนหลวง )
ใกล้ AirportLink รามคำแหง
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0924760990
Email every24recruitment@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน every24.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ไดเซ เอฟเวอรี่ทเวนตี้โฟร์(ประเทศไทย) จำกัด