บริษัท สกายไลน์ เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด   รับสมัคร   Financial Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท สกายไลน์ เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและให้บริการ ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า ทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบ Utility, Power Plant, High Voltage, Medium Voltage, Low Voltage, MDB, MCC, Drives , PLC, Control Generator, Solar Rooftop, Solar Farm, System Control
อีกทั้งให้บริการจัดหา จำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนำ ของ ABB, GE, SIEMENS, Fuji, Hyundai, LS, Schneider เกี่ยวกับอุปกรณ์ควบคุมจากบริษัทต่างประเทศชั้นนำหลายแห่ง เช่น VCB, ACB, PLC, Digital DC Drives, Inverter, Solar Cell และ DC motor AC motor เป็นต้น

เงินเดือน 12,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
o ดูแลและติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เกี่ยวกับเอกสารทางการเงิน เช่น ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น
o ประสานงานกับผู้ขายในการสั่งซื้อสินค้า จัดทำใบสั่งซื้อ และติดตามการส่งสินค้าให้ทันตามกำหนด
o ประสานงานกับผู้รับเหมา ในการต่อรองราคา และติดตามงานเพื่อทำจ่ายตามงวดงาน
o จัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบรายงานการส่งมอบงานเมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อเรียกเก็บเงินตามงวดงา
o รวบรวมข้อมูลและดูแลระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้ รับผิดชอบฐานข้อมูลผู้ขายและผู้รับเหมาของบริษัท
o วันทำงาน : 8:00 – 17:00 น. จันทร์- ศุกร์ และ เสาร์ เว้น เสาร์
คุณสมบัติ
o สัญชาติไทย / ไม่จำกัดเพศ / อายุไม่เกิน 35 ปี
o จบการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี
o ใช้คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม MS Office ได้อย่างดี
o มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และประสานงานกับบุคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
o มีทัศนคติในการทำงานที่ดี และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
o มีประสบการณ์ด้านการเงิน-บัญชี, จัดซื้อ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท สกายไลน์ เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด
56 ซอยรามอินทรา 8 แยก 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางเขน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 095 – 045 – 9590 ,
Email company.skylinepower@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท สกายไลน์ เพาเวอร์ อินโนเวชั่น จำกัด