หจก.ก้าวโชคโปรทรัพย์   รับสมัคร   ช่างแอร   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

งานรับเหมาก่อสร้าง
งานขายเครื่องปรับอากาศ

เงินเดือน 9,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-ติดตั้ง ย้าย ซ่อม ล้างเครื่องปรับอากาศ
-ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
-ซื่อสัตย์
-ขยัน
-อดทน
-ทำงานเรียบร้อย
สวัสดิการ
-ประกันสังคม หลังผ่านการทดลองงาน 3 เดือน
-โบนัสปีใหม่
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
หน้างานต่างๆ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กาฬสินธุ์ ( สมเด็จ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0862414445
Email kanyanat.re@zoho.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ หจก.ก้าวโชคโปรทรัพย์