บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)   รับสมัคร   IT หรือ IT consultant   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด
เป็นร้านค้าปลีกเครื่องสำอางค์

เงินเดือน 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
รับผิดชอบกระบวนการด้านไอทีภายในสำนักงาน ตลอดจนให้การสนับสนุนทั่วไปในการทำงานขององค์กร เพื่อให้ใช้งานและทำงานได้อย่างราบรื่น
1. สามารถจัดหาเทคนิคและเนื้อหาทางด้านไอที การจัดการระบบ ดูแล ซ่อมแซม เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรพร้อมปฏิบัติติงานได้อยู่เสมอ
2. มีทักษะด้าน Hardware & Software troubleshooting skills / System & Network skills
3. ออกแบบติดตั้ง ทดลองระบบ จัดหาซอฟต์แวร์ใหม่ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
4. มีความรู้ด้าน database สามารถวิเคราะห์ระบบไอทีและโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
5. มีทักษะในการวางแผนงานและความรับผิดชอบได้อย่างดี
6. มีทักษะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับพนักงานในองค์กร รวมถึงภายนอกองค์กรด้วย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. เพศ ไม่จำกัด
2. อายุ 22-30 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้าน ITจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
6. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
7. ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในการใช้งานไอทีต่าง ๆ
สวัสดิการ
สวัสดิการ
- สวัสดิการค่าอาหารกลาง 500 บาท
- ประกันสังคม
- เงินสมทบพนักงานสมรส
- เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
- เค้กวันเกิดพนักงาน
- วันลากิจ 6 วันต่อปี/วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วันต่อปี (ตามตำแหน่งงาน)
- ชุดฟอร์มพนักงาน ฟรี!!
- สวัสดิการเงินกู้ไม่คิดดอกเบี้ย
- สวัสดิการรีดรีมวันหยุด
- ฯลฯ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักกงานใหญ่)
129 หมู่2 ตำบลบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน พิษณุโลก ( เมืองพิษณุโลก )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 094-9728798
Email priaocos.hr@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล