บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด
เป็นร้านค้าปลีกเครื่องสำอางค์

เงินเดือน 15,000 บาท
เพศ หญิง
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
รายละเอียดงาน
1.จัดหาผู้ขาย เปรียบเทียบผู้ขาย เปรียบเทียบต้นทุนคุณภาพสินค้า พิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียดรอบคอบ สั่งซื้อสินค้าให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร
2.เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานระหว่างองค์กรกับผู้ขายสินค้า ทำการติดต่อเจรจาซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
3.ดูแลจัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.จัดทำเอกสารการสั่งซื้อสินค้า รับเข้าสินค้า ก่อนส่งให้ฝ่ายบัญชี
5.ตรวจสอบการรับเข้าสินค้า ยืนยันคุณภาพสินค้า เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการรับเข้า
6..จัดการสินค้าในระบบขาย ด้านชื่อสินค้า ราคาทุน ราคาขาย อย่างละเอียด รอบคอบ
7.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินค้า บัญชี พนักงงาน บริษัทคู่ค้า
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1.เพศ หญิง อายุ 22 – 30 ปี
2.ปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมพื้นฐาน
4ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
5..มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
6.มีทัศนคติที่ดี พร้อมเติบโต
7.มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น
8.มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจ สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้ดี
9.มีความใส่ใจในรายละเอียด มีความสามารถในการจัดระบบสินค้าและสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

สวัสดิการ
สวัสดิการ
- สวัสดิการค่าอาหารกลาง 500 บาท
- ประกันสังคม
- เงินสมทบพนักงานสมรส
- เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
- เค้กวันเกิดพนักงาน
- วันลากิจ 6 วันต่อปี/วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วันต่อปี (ตามตำแหน่งงาน)
- ชุดฟอร์มพนักงาน ฟรี!!
- สวัสดิการเงินกู้ไม่คิดดอกเบี้ย
- สวัสดิการรีดรีมวันหยุด
- ฯลฯ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
129 หมู่2 ตำบลบึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน พิษณุโลก ( เมืองพิษณุโลก )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 094-9728798
Email priaocos.hr@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เปรียว คอสเมติกส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)