บริษัท ทีซีพี 1995 ไดเวอร์ซิไฟด์ จำกัด   รับสมัคร   แอดมิน   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติก

เงินเดือน 10,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
สื่อสารกับลูกค้า
ส่งเสริมยอดขาย/ปิดยอดชาย
สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่องค์กร
คุณสมบัติ
มีวินัย/ตรงต่อเวลา/รับผิดชอบงาน
ใช้คอมพิวเตอร์และสื่อสารได้ดี
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
โบนัส/ตามผลประกอบการ
เสื้อฟอร์ม/ 2 ชุด/ปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
5/14 หมู่4 ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยครี จังหวัดนครปฐม 73120
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นครปฐม ( นครชัยศรี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 034-300-395
Email ekachair@hotmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ทีซีพี 1995 ไดเวอร์ซิไฟด์ จำกัด