ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   รับสมัคร   ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ศูนย์รวมการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

เงินเดือน 120 บาท
เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้ สถานที่ให้พร้อมใช้งาน
2.ให้บริการนวด ประคบสมุนไพร และหัตถการอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพ เหมาะสมตามหลักวิชาชีพ
3.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1.ได้รับประกาศณียบัตร หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทน์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ
2.มีสุขภาพแข็งแรง มีใจรักงานบริการ
3.เพศชาย-หญิง อายุไม่ต่ำกว่า18ปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
45 ถนนเจริญประเทศ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน เชียงใหม่ ( เมืองเชียงใหม่ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 053904914-5
Email prapatsara599@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่