ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด    รับสมัคร   บริการลูกค้า/ติดต่อประสานงาน/งานเอกสารทั่วไป   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการทั่วไป

เงินเดือน 15,000 ถึง 16,000 บาท
เพศ หญิง
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
บริการลูกค้า/ควบคุมการทำงานต่างๆ/ติดต่อประสานงาน/ทำใบแจ้งหนี้/งานเอกสารทั่วไป
คุณสมบัติ
ขยัน / อดทน
สวัสดิการ
ชุดพนักงาน/ประกันสังคม/วันหยุดประจำสัปดาห์ วันและวันหยุดนักขัตฤกษ์/ค่าอาหาร/เงินเดือน/โบนัส/ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักร้อน/สวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ประจำแถวสามพราน นครปฐม (ใกล้วัดดอนหวาน)
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นครปฐม ( สามพราน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0992477711
Email qlm.tndw@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด