บริษัทไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป ประจำ ธอส. สำนักงานใหญ่ พระราม9   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ประกอบ ด้วยวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าอย่าง ครบวงจร โดยเฉพาะระบบการสำรองไฟฟ้า เช่น UPS แบตเตอรี่ และ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นต้น ทางบริษัทได้ให้การ สนับสนุน ด้านการบำรุง ดูแลรักษาระบบให้แก่ลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์ ยาวนานกว่า 20 ปี

ก่อตั้งเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ได้ดำเนินงานให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน ในอุตสาหกรรมมากมาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ปรับตัวและเพิ่มความหลากหลายของการบริการให้เข้ากับความต้องการของธุรกิจต่างๆ โดยมีการพัฒนาสินค้าและการให้บริการอย่างหลากหลายมากขึ้น โดยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 เพื่อให้การบริการที่มีคุณภาพและความพึงพอใจ สูงสุดของลูกค้า

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. จัดสถานที่ภายในอาคาร, ห้องประชุม , เวทีงานแสดง
2. ดูแลอุปกรณ์ วัสดุ ในการจัดงานในอาคาร , ห้องประชุม , เวทีงานแสดง
3. ประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
4. งานตามที่ผู้จัดการอาคารมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ : ชาย
- อายุ : 20 ปีขึ้นไป
- ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าทำงานล่วงเวลา
เงินโบนัสตามผลงาน
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิตสวัสดิการอื่นๆ
การปรับค่าจ้างประจำปี
ค่า INCENTIVE
ค่าเบี้ยขยัน
ค่าวิซาชีพ/ค่าหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ค่าเบี้ยเลี้ยง (กรณีไปต่างจังหวัด)
ค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง
ค่าที่พัก (กรณีไปต่างจังหวัด)
เงินรางวัลปฏิบัติงานสม่ำเสมอ
พนักงานดีเด่นประจำปี
เงินช่วยเหลือพนักงาน
ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน
ทุนการศึกษาบุตร
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริการรถรับ-ส่ง
การตรวจสุขภาพประจำปี
เครื่องแบบพนักงาน
กิจกรรมสานสัมพันธ์
การฝึกอบรม
กองทุนประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ธอส. สำนักงานใหญ่ พระราม9
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ใกล้ MRT พระราม 9
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0832498229
Email natthawarang.t@binary-power.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.binary-power.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัทไบนารี่ เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด