Miskawaan Health Group   รับสมัคร   Supply Chain Manager   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

“มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป” (Miskawaan Health Group) ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยองค์ความรู้ทางการแพทย์ ที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพายาหรือสารเคมีในการรักษา

เงินเดือน 50,000 ถึง 75,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 5 ถึง 8 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- การจัดการฟังก์ชันซัพพลายเชนโดยรวม (จัดซื้อ วางแผน คลังสินค้า และการขนส่ง)
- ตรวจสอบและดูแลการขาย การวางแผนการเติมเต็มร้านค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง
- กำหนดปัจจัยการวางแผนและกำหนดผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุด
- จัดการงบประมาณและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดหา
- วางแผนและดำเนินการตามกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานโดยรวม
- บริหารทีมวางแผน จัดซื้อ และคลังสินค้า
- จัดการสินค้าคงคลังตามเป้าหมายสต็อค สินค้าคงคลังขั้นต่ำ
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบของศุลกากรและการนำเข้า/ส่งออก
- จัดหาวัสดุเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ ต้นทุน และการจัดส่งของบริษัท
- การจัดการกิจกรรมตามห่วงโซ่อุปทานเพื่อสามารถดำเนินการเป็นไปตามวันที่จัดส่ง
- บริหารจัดการคลังสินค้าและการดำเนินงานซัพพลายเชน
- สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับซัพพลายเออร์และบุคคลภายนอก
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง สัญชาติไทย อายุ 32 ปีขึ้นไป
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Supply Chain Management, IE, Logistics หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง Supply Chain Manager 5-8 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6. มีความรู้ด้าน Health Care and Hospitality เป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
• Meal Allowance
• Provident Fund
• Vacation
• Social Security
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ใกล้ BTS ชิดลม
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0811343450
Email hr@miskawaanhealth.com
เว็บไซต์หน่วยงาน miskawaanhealth.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Miskawaan Health Group