บริษัท คลิ๊ก แอนด์ โค จำกัด   รับสมัคร   พนักงานต้อนรับประจำเคาน์เตอร์   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินธุกิจบริการจัดงานในรูปแบบต่างๆ

เงินเดือน 16,000 บาท
เพศ หญิง
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับผู้ที่มาติดต่อภายในอาคาร
-รับเรื่องจากลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แผนกต่างๆ)
-รับแลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อภายในองค์กร
-ประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
-พนักงานสามารถออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ในกรณีที่มีงานแสดงความยินดีกับหน่วยงานภายนอก

เริ่มงาน 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 66
เวลางาน 08.00 น. - 16.30 น.
หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ตามที่รัฐบาลกำหนด

คุณสมบัติ
เพศ : หญิง
อายุ : 21 - 30 ปี
วุฒิ : ปวช.หรือ ปริญญาตรีทุกสาขา
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพราะบริษัทจะฝึกอบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน
-บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักงานบริการ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (พอได้)
สวัสดิการ
ประกันอุบัติเหตุ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ ย่านสี่แยกเกษตร เขตจตุจักร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0836068062
Email cherry@cliqueandco.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท คลิ๊ก แอนด์ โค จำกัด