ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   นักบัญชี (เกรด 5 - 6) หรือ นักบัญชีอาวุโส (เกรด 7 - 8) ส่วนควบคุมระบบงานบัญชี สาย 1 ฝ่ายการบัญชี   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
มีประสบการณ์ทางด้านงานสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี
หากมีใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แขวง/เขตห้วยขวาง ถนนพระราม 9 10310
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ใกล้ BTS อโศก MRT พระราม 9
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022021076
Email pitchapa328@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ghbank.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์