ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   พนักงานการเงิน (เกรด 4 - 5) ส่วนบริหารเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรมศาสตร์
อายุไม่เกิน 29 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับคะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือระดับคะแนน CU TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือระดับคะแนน TOEFL Paper - based ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน / ITP ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน / Inter - based ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint ได้
มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบงานใหม่ ๆ ของธนาคาร และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ มีจิตบริการ ทำงานเป็นทีมได้ สามารถติดต่อสื่อสาร / ประสานงานกับบุคคลที่หลากหลายได้
มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
สามารถอุทิศเวลาให้ธนาคาร ได้นอกเวลางานปกติ
หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน Treasury หรือมีใบอนุญาต Treasury Dealer Certificate จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แขวง/เขตห้วยขวาง ถนนพระราม 9 10310
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ใกล้ BTS อโศก MRT พระราม 9
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022021076
Email pitchapa328@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ghbank.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์