ธนาคารอาคารสงเคราะห์   รับสมัคร   นักพัฒนาระบบ (เกรด 4 - 7)   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธนาคาร

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 36 หน่วยกิต
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
มีความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานด้าน Web Application
สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้วย SQL เพื่อเข้าถึงข้อมูลบน SQL Server
สามารถทำงานเป็นทีมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
หากมีความสามารถหรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
- พัฒนา Mobile Application
- พัฒนาโปรแกรมด้วย SAP ABAP, Python
- Data Analytics
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
63 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แขวง/เขตห้วยขวาง กทม.10130
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตห้วยขวาง )
ใกล้ BTS อโศก MRT พระราม 9
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022021076
Email pitchapa328@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ghbank.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล