บริษัท โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์   100 อัตรา   ( ฟรีแลนซ์ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้นำด้านการบริหารโครงการสมาชิกให้กับโรงแรมชั้นนำในกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 25 ปี

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาเอก
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
+ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของโรงแรมทางโทรศัพท์ ตามฐานข้อมูลที่มอบหมายให้
+ ติดตาม สอบถามความเห็น และให้คำแนะนำที่อาจเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
+ สืบค้น ค้นคว้าข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าในการเลือกใช้โรงแรม ห้องอาหาร
คุณสมบัติ
+ ขยัน อดทน มีวาทศิลป์ในการพูด
+ ตรงต่อเวลา จริงใจและมีความรับผิดชอบสูง
+ สามารถบริหารเวลาการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการได้
+ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และรักการเรียนรู้
+ สามารถเดินทางมาทำงานได้ด้วยตนเอง
+ สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
+ โรงแรมชาเทรี่ยม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ (ถนนเจริญกรุง ซ.70)
+ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ (ถนนราชดำริ)
+ โรงแรม ดิ โอกุระ เพลสทีจ
+ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ใกล้ BTS ราชดำริ AirportLink พญาไท
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0829902833
Email niphapornniamprayun@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.promarkstrategies.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท โปรมาร์ค สแตรททิจีส์ (ประเทศไทย) จำกัด