ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด    รับสมัคร   บริการลูกค้า/ติดต่อประสานงาน/งานเอกสารทั่วไป   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการทั่วไป

เงินเดือน 15,000 ถึง 17,000 บาท
เพศ หญิง
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ควบคุมการทำงานของ Supplier
2. ตรวจเช็คการทำงานของ Supplier เช่น มาทำงานครบตามสัญญาจ้างหรือไม่ในแต่ละวัน + ให้คะแนนประจำวัน
3. รับเรื่องแจ้งซ่อม ปัญหาการอยู่อาศัยต่างๆ ที่ลูกค้าแจ้งมา และส่งต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไข
4. รับเรื่องร้องเรียนปัญหาการอยู่อาศัยของลูกค้า เช่น น้ำไม่ไหล ไฟดับ อื่นๆ
5. ออกใบแจ้งหนี้ / ออกใบเสร็จรับเงินค่าส่วนกลาง
6. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้ารับทราบ
คุณสมบัติ
- ขยัน / อดทน
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- เดินทางสะดวก
- มีประสบการณ์ทำงาน ** พิจารณาพิเศษ **
- พร้อมทำงานทันที ** พิจารณาพิเศษ **
สวัสดิการ
- โบนัส/ตามผลประกอบการ
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ชุดพนักงาน
- ค่าอาหาร
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ปทุมธานี ลำลูกกา คลอง 6 ** บ้านฟ้าปิยรมย์ **
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( ลำลูกกา )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0992477711
Email qlm.tndw@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.ncgroup.co.th/th/contact


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ควอลิตี้ ลิฟวิ่ง แมเนจเม้นท์ จำกัด