บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลวัต เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย   รับสมัคร   จัดซื้อ   4 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

จำหน่ายอุปกรณ์และอะไหล่อุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ : การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม
เงินเดือน 15,000 ถึง 25,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 3 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ฝ่ายจัดซื้อ ต้องสามารถประสานสัมพันธ์ทั้งภายใน (หน่วยงานแผนกในองค์กร) และภายนอกบริษัท (คู่ค้า/ลูกค้า) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของฝ่ายจัดซื้อจัดหาที่ดี พยายามให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลและสามารถประสานงานได้ทุกส่วน ปรับลดบทบาทมาเป็นที่ปรึกษาและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดหา มากกว่าการเป็นผู้ควบคุมกฎกติกาหรือบังคับใช้การจัดหาทรัพยากร
2. ฝ่ายจัดซื้อ ต้องหาวิธีในการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านวัตถุดิบหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม ไม่เน้นใช้วิธีกดลดต้นทุนจากซัพพลายเออร์อย่างเดียว ควรคำนึงถึงในด้านของซัพพลายเออร์โดยใช้ประสิทธิภาพในการจัดส่งมาประกอบเพิ่มเติม ไม่ควรเน้นการบีบลดราคากับชัพพลายเออร์จนเกิดความไม่เป็นธรรม
คุณสมบัติ

*คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 50 ปี
วุฒิ ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา (มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
สวัสดิการของบริษัท
-ค่าตำแหน่ง. ค่าเดินทาง. ค่าอาหาร.
-เงินเดือนขึ้นทุกสิ่นปี...ตามผลประกอบการของบริษัท..
-ประกันสังคม ประกันกลุ่ม ประกันชีวิต
-วัน.ลากิจ. ลาป่วย. วันหยุดนักขัตฤกษ
-โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปี
-งานเลี้ยงสังสรรค์ และท่องเที่ยวรายปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 234/1 ซอยเอกชัย 76 แยก 2-5 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางบอน )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0949583364
Email sukhsisuriyaphl@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลวัต เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ซัพพลาย