บริษัท โอยูก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   รับสมัคร   ช่างก่อสร้าง   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท โอยูก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสิ่งก่อสร้าง ตกแต่งภายในทั้งบ้านและอาคาร โดยบริษัทตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และเปิดบริการมานานกว่า 12 ปี

เพศ ชาย
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ดูแล ควบคุมงานตามไซต์ก่อสร้าง
2. ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ประสานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละงาน
4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. จบการศึกษาในระดับ ปวส. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
5. มีภูมิลำเนาใน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา และอำเภอใกล้เคียง
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และ/หรือรถจักรยานยนต์ และสามารถเดินทางไปยังต่างจังหวัดได้
สวัสดิการ
สวัสดิการที่ได้รับเมื่อผ่านงานแล้ว
1. เงินเดือน
2. ประกันสังคม
3. ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท โอยูก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
98 ซ.49 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โทรศัพท์ 088-7920611, 074-300338
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สงขลา ( เมืองสงขลา )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0887920611
Email oukainter98@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.oukainter.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท โอยูก้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด